Wykształcenie

Posiadam europejski certyfikat psychoterapeuty European Certyfikate of Psychotherapy (ECP) oraz polski PTPI nr 20/2016. W zakresie psychoterapii ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.
Systematycznie poddaje się superwizji.
W zakresie psychoterapii poza całościowym 4-letnim kursie, ukończyłam następujące szkolenia:

 • "Hipnoza kliniczna" - szkolenie zaawansowane, VI.2012, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków,
 • "Hipnoza kliniczna" - szkolenie podstawowe, I.2012, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków,
 • Studium Pomocy Psychologicznej, Instytut Zdrowia i Trzeźwości Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa (terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin),
 • "Spotkanie, zasoby ,proces", Polski Instytut Eriksonowski, Poznań,
 • "Psychoterapia pacjentów z natręctwami", Polski Instytut Eriksonowski, Poznań,
 • "Psychoterapia zaburzeń lękowych", Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków,
 • "Integratywna psychoterapia depresji" , Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków,
 • "Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR", Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków,
 • "Integratywna psychoterapia krótkoterminowa", Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków.
 • "Psychoterapia par", Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków.
 • "Psychoterapia zaburzeń jedzenia" Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków
 • "Umysł-ciało-mózg", szkolenie w zakresie pracy z ciałem. Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków.