Psychoterapia integratywna

Podejście integratywne w psychoterapii ujmuje człowieka jako integralną całość funkcjonującą w wielu aspektach: biologicznym, emocjonalnym, duchowym, poznawczym, egzystencjalnym i systemowym. Pracując w tym nurcie stosujemy techniki zaczerpnięte z różnych kierunków psychoterapeutycznych, dostosowując je do problemu, sposobu myślenia i działania pacjenta.