Konsultacja

Osoby, które chcą przyjrzeć się swojej sytuacji, poznać i zrozumieć przyczynę swoich problemów zapraszamy na konsultację. Spotkanie to służy również psychoterapeucie w postawieniu wstępnych hipotez co do natury zgłaszanego problemu, w celu zaproponowania najlepszego rodzaju pomocy i kierunku dalszej pracy