Czym jest psychoterapia?

Jest to spotkanie psychoterapeuty i pacjenta, którego celem jest praca nad zgłaszanymi przez pacjenta problemami. Praca ta polega na rozmowie oraz na proponowanych przez psychoterapeutę zadaniach i ćwiczeniach. Prowadzi to często do wglądu oraz doświadczeń, które zmieniają perspektywę patrzenia na siebie, swoich bliskich, otaczającą rzeczywistość. Długofalowym celem, któremu służy psychoterapia, jest odzyskanie spokoju, odnalezienie swojego miejsca w życiu, pogodzenie się z losem. Daje to perspektywę bycia szczęśliwym oraz przywraca lub wzmacnia umiejętność obdarzania siebie i innych miłością.

Czas trwania psychoterapii jest różny - od kilku spotkań do ponad roku. Zależy to głównie od oczekiwań pacjenta oraz od rodzaju zgłaszanego problemu. Czas pojedynczej sesji psychoterapeutycznej to 50 minut.

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest konsultacją.